promissory memo

Mietschuldner

iho

hui panakō Act

consumer aie

i lawekahikiʻia

ʻO nā loans

Hoʻonaʻauao

mahele

halihali hoihoi